Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/171

From Wiktenauer
Revision as of 14:03, 2 February 2022 by Deandra de Looff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 203.

Nicolaes herstelt hem (als boven); Jacob avanceert met sijn slincker-voet voor, ende attaqueert hem van buyten: gelijck ghy siet fig. 29. op het bladt G. Nicolaes hier op Cavérende, soo heeft Jacob snel met de Quarta van binnen gepasseert: siet fig. 16. op het bladt D.


Volght, hoe ghy de verdraeyinge van den Lemmer tot u voor-deel sult gebruycken, sonder van den Lemmer te gaen.


204.

Nicolaes stelt hem in Postuer, ende sijn handt keerende in de Laege-Tertia; Jacob strengeert hem van buyten; maer Nicolaes avanceert met sijn rechter-voet yetwes na de rechter-zijde wegh, ende verdraeyt in het selve Tempo sijnen Lemmer, ende komt sijnen Adversarium sterck van binnen sijnen Lemmer, snel gaet hy als-dan voort, ende paseert met de Quarta van binnen: siet fig. 16. op het bladt D.