Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/175

From Wiktenauer
Revision as of 10:31, 16 February 2022 by Deandra de Looff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 210

Jacob (den Eersten) in Postuer zijnde, ende sijn handt in de Quarta keerende, ende hem alsoo heel ende al van binnen opent: siet fig. 23. Nicolaes de schoone gelegentheyt siende, stoot met de Quarta in de opening in; maer Jacob pareert, avanceert met beyde sijn voeten in een Tempo alsoo: gelijck ghy siet fig. 131. op het bladt Ii de eerste beweginge, ende figuer 132. de tweede beweginge, ende fig. 138. de derde beweginge.


Extraordinari Stucken.


112.

Hoe ghy uwen Adversarium (nadien hy een vollen Stoot op u gedaen heeft) over uwe knije werpen sult; kondt ghy sien aen de Figueren 140. ende 141. ende dan vorder een yeder van sijn Meester hem te laten daer in informéren.