Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/58

From Wiktenauer
Revision as of 12:08, 24 January 2022 by Deandra de Looff (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 28.

Jacob gereedt zijnde, leght hem eerst in Postuer; maer Nicolaes attaqueert hem van buyten, ende maeckt hem een Finta van buyten, onder sijnen Lemmer, met de Quart, dicht onder het hecht van den Degen: gelijck ghy siet fig. 62. op het bladt P. Jacob daer na grijpende, soo caveert Nicolaes ras weder door, ende stoot met de Tertia, over Adversarium, sijnen arm in: siet op het bladt Q. fig. 64.


Een Ander. 29.

Jacob presenteeert hem in sijn Postuer, maer Nicolaes strengeert hem van binnen, ende batteert met sijn rechter-voet, ende maeckt hem een Finta van buyten, onder sijnen arm; soo ras Jacob daer na tastet, soo caveert hy snel wederom, ende maeckt hem noch een Finta van binnen; (gelijck ghy siet aen de dubbele beweginge van de fig. 6. op het bladt P.) met