Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/68

From Wiktenauer
Revision as of 08:17, 19 May 2022 by Deandra de Looff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 43.

Nadien Nicolaes noch een-mael alsoo geattaqueert werdt, soo maeckt hy de Finta wederom, gelijck boven geseght is; Jacob caveert wederom onder de Finta door, ende wil met de Tertia, over Adversarium, sijnen rechten arm stooten; maer Nicolaes het Tempo wel waer-nemende, stoot Contra-Tempo, met de Secunda, over sijnen arm in: gelijck ghy siet fig. 69. op het bladt R.

NB. Nicolaes heeft wel geobserveert, dat hy sijnen Adversarium in de Swachte is gekomen, ander soude hy in groot gevaer geweest hebben.


Volght van de halve Passaden van binnen.


44.

Nadien Jacob sijn Adversarium van binnen gestrengeert heeft, ende wel in de Mensuer is, soo stoot hy geswindt met de Quarta van binnen;