Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Talk:Künnst zu fechten vonn dem Lienhartt Sollinger (Cod.Guelf.38.21 Aug.2º)"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:
 
{{sourcebox
 
{{sourcebox
 
  | work        = Transcription
 
  | work        = Transcription
  | authors    = [[Kevin Maurer]]
+
  | authors    = [[Kevin Maurer]], [[James Wallhausen]]
 
  | source link =  
 
  | source link =  
  | source title= [[Index:Künnst zu fechten vonn David Lienhartt Sollinger (Cod.Guelf.38.21 Aug.2º)]]
+
  | source title= [[Index:Künnst zu fechten vonn dem Lienhartt Sollinger (Cod.Guelf.38.21 Aug.2º)]]
  | license    = noncommercial
+
  | license    = various
 
}}
 
}}
 
{{sourcebox footer}}
 
{{sourcebox footer}}

Revision as of 02:50, 29 August 2014