Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/121

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 122.

Jacob stelt hem in Postuer in een rechte linie; Nicolaes maeckt sijn Contra-Postuer, ende leght hem van binnen met de Punt tegen het Gevest van sijn Contra-Parthije, geswindt batteert hy met sijn rechter-voet, ende maeckt hem een Finta van binnen, ende opent sijn binnenste Lichaem; maer Jacob stoot in deselve Finta in; maer Nicolaes het Tempo Waer-nemende, Volteert, ende stoot geswindt de Quarta: siet op het bladt M. fig. 50.


Een Ander. 123.

Jacob verandert van Postuer, ende leght hem in een Hooge Secunda; Nicolaes strengeert hem van binnen met de Quarta, ende dat met de sterckte in sijne swackte: als ghy siet fig. 79 op het bladt T. maer Jacob buckende, ende willende van onderen wegh passéren; soo heeft Nicolaes