Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/125

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Volght nu, hoe ghy uwen Adversarium dat Voltéren beletten sult.


129.

Nicolaes herstelt hem in Postuer in een gelijcke Tertia; Jacob soeckende hem de Mensuer af te winnen, gaet met sijn Lemmer onder de sijne, ende Volteert van binnen; maer Nicolaes op sijn hoede, retireert met sijn rechter-voet achterwaerts, ende Ligeert hem de Volte: gelijck ghy siet fig. 118. op het bladt Ff. soo is de Volte seer belet, geswindt gaet hy dan wederom om hoogh, ende passeert alsoo over sijnen rechten arm: siet figuer 91. op het bladt Y.


Een Ander. 130.

Nicolaes dese avantagie wel gevallende, herstelt hem wederom (als boven); Jacob strengeert hem sijnen Lemmer van buyten, ende avanceert