Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/132

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


pareert hem den selven stoot, met de slincker-handt, na de rechten-zijde wegh; ras soo stoot hy Contra-Tempo, met de Secunda, na het bovenste van sijn Lichaem toe: siet fig. 109. op het bladt Dd.


Een Ander. 140.

Nicolaes attaqueert hem wederom alsoo; maer Jacob retireert sijn Lichaem achterwaerts; Nicolaes vervolght, ende strengeert hem (als boven); maer Jacob laet hem strengéren, ende geeft heem occsie van binnen te stooten; NIcolaes de opening siende, stoot daer op in; maer Jacob op sijn hoede, keert ras sijn Rapier in de Secunda, ende pareert den selven stoot, met de slincker-handt na de rechter-zijde wegh, ende stoot Contra-Tempo, na het bovenste van sijn Lichaem toe: siet fig. 109.


Een Ander. 141.

Nicolaes strengeert wederom (als boven), ende stoot deselve ope-