Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/164

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


van binnen; Jacob dit niet konnende verdragen, pareert na sijn slincker-zijde wegh; maer Nicolaes het Tempo waer-nemende, passeert van binnen in met de Secunda: siet fig. 40. op het bladt K.


NB. Observeert alle inwendige Paraden, de welcke te verre na de slincker-zijde uyt gepareert werden, daer kan men met de Secunda niet passeren, maer men moet den Lemmer verlaten, ende met de Quarta onder den arm wegh passeren: het welcke een yeder van sijn Meester onder-recht kan werden.


Een Ander. 191.

Nicolaes attaqueert sijnen Adversarium (nadien hy hem in de Hooge-Secunda siet leggen) van buyten; Jacob Caveert hier op; Nicolaes Caveert met hem, ende avanceert sterck op hem in: siet fig. 85. Jacob schrickt, ende pareert om hoogh; maer Nicolaes Caveert snel, ende passeert met de Secunda onder sijnen Lemmer in: siet fig. 35.