Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/167

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


hem in deselve Tijdt; Nicolaes avanceert, ende attaqueert hem van binnen; Jacob Caveert ras, ende stoot met de Tertia over Adversarium sijnen rechten-arm; maer Nicolaes het Tempo waer-nemende, (mits-dien tegen Tegen-parthije stoot) soo Volteert hy snel de Quarta: siet fig. 50.


Een Ander. 196.

Jacob van sijnen Adversarium (als boven) geattaqueert werdende, gaet wederom om laeg in de Onder-Tertia; Nicolaes vervolght, strengeert hem wederom (als boven); Jacob blijft stil leggen; maer Nicolaes in de Mensuer zijnde, avanceert, ende passeert met de Quarta na het binnenste van sijn Lichaem in, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 16. op het bladt D.


Een Ander. 197.

Jacob herstelt hem wederom in de Hooge-Secunda; Nicolaes leght