Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/173

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


sien; Nicolaes attaqueert hem van binnen; maer Jacob stoot een lange Stoot met de Tertia, over Adversarium sijnen rechten arm; Nicolaes pareert den selven stoot, met de Quarta, na sijn rechter-zijde wegh; maer Jacob avanceert snel met den slincker-voet, ende laet sijn Punt achter om loopen: siet fig. 94. op het bladt Z. geswindt tast hy aen sijn Degen, ende Des-armeert hem alsoo: gelijck ghy siet op het bladt I. fig. 38.


Een Ander. 207.

Nicolaes attaqueert sijnen Adversarium wederom van binnen; Jacob de opening van buyten siende, stoot daer op in; maer Nicolaes treedt met sijn slincker-voet om na sijn rechter-zijde, ende Des-armeert hem alsoo: gelijck ghy siet fig. 52. op het bladt N.


Een Ander. 208.

Nicolaes herstelt hem in Postuer, ende opent hem seer van buyten;