Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/40

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


Een Ander. 2

Jacob stelt hem wederom in deselve postuer, met een uytgereckten arm, ende laet sijn punt, na de slincker-zijde, wat uyt sien: als ghy siet op ht bladt C.fig.12. Nicolaes dit siende, strengeert hem van buyten met de Quart, ende avanceert met sijn Rapier, tt in het swackte van sijn Tegen-parthijes lemmer: siet fig.13 op het bladt C. ende mitsdien hy avanceeert, soo heeft Jacob onder den lemmer, door gecaveert, om zijn avantagie te soecken, soo heeft Nicolaes de Tijt, ofte het Tempo waer-genomen, ende heeft in het Tempo ingestooten, ende heeft hem met de Quart van binnen geblesseert: als u de Postuer op het bladt D.fig.15 aenwijst.


Een Ander. 3

Jacob om sijn avantagie te hervatten, leght hem wederom in de boven-genoemde postuer, Nicolaes avanceert met bedacht op hem in, ende