Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/57

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


sijnen arm, met avancering van den rechten voet: gelijck ghy siet op het bladt Q. fig. 64.

Nota. In alle Finta, moet wel op gelet werden, dat den rechten voet, niet avanceert in het Battament.


Een Ander. 27.

Nicolaes stelt hem in Postuer, ende opent sijn Lichaem van binnen; Jacob deselve opening siende, attaqueert hem van binnen, ende soo ras hy aen sijn lemmer raeckt, maeckt hy hem een Finta van buyten, met de Bastert Tertia: siet op het bladt P. fig. 63. ende soo ras Nicolaes daer na tast, ofte de Finta pareert, soo caveert Jacob ras weder onder de Lemmer door, ende stoot de Quart na de rechter borst toe: gelijck ghy siet op het bladt C. fig. 10.