Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/59

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


kleyne beweginge; soo ras Jacob wederom daer na tast, soo caveert Nicolaes ras onder sijnen lemmer door, ende stoot met de Tertia over sijnen rechten arm: siet fig. 64.


Een Ander. 30.

Ofte, soo Jacob hem in sulcke boven-genoemde Postuer stelt, soo kan Nicolaes met een t'samen-gedrongen Lichaem, hem van binnen attaquéren, ende hem een Finta, met de Quart van binnen, dicht by het kruys van sijn Degen maken; soo haest dan Jacob daer na tast, soo kan Nicolaes het Tempo waer-nemen, cavéren, ende stooten met de Tertia over sijnen rechten arm: siet op het bladt Q. fig. 64.


Een Ander. 31.

Jacob soo veel mael van sijnen Adversarium verrast zijnde, soeckt