Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/61

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Jacob verandert oock, ende strengeert hem met de Secund van buyten: siet op het bladt V. fig. 80. geswindt maeckt hy hem een Finta van binnen onder sijnen Lemmer: siet fig. 62. Nicolaes daer na grijpende, soo heeft Jacob gecaveert, ende met de Secund over sijnen arm in-gestooten: siet op het bladt R. fig. 69. doch alsoo, dat hy sijn slincker-handt daer by heeft, om het gevaer van onderen te bevryden; als u de boven-genoemde figuer aen-wijst.


Een Ander. 33.

Nicolaes hem wederom alsoo in Postuer leggende, maer Jacob strengeert hem wederom alsoo van buyten met de Secunda, ende maeckt hem de Finta weder van onderen; soo haest Nicolaes daer na grijpt, soo maeckt hy de tweede Finta van buyten om hoogh: siet op het bladt P. fig. 62. Nicolaes vervaert voor sijn oogen, pareert om hoogh; Jacob op de be-