Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/79

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 57.

Nicolaes sijnen Adversarium voor-komende, leght hem in Postuer ende opent hem over sijnen rechten arm; Jacob strengeert hem van buyten; Nicolaes retraheert hem, ende treckt sijn Lichaem ende Rapier na hem, ende opent hem van buyten: siet fig. 25. op het bladt. F. Jacob blijft stil leggen, ende wil hem niet vervolgen; Nicolaes dit siende, avanceert snel, ende licht Adversarium sijn Rapier om hoogh: als ghy siet op het bladt V. fig. 80. ende passeert met de Secunda, onder Adversarium, sijnen Lemmer door: siet op het bladt H. fig. 35.


Een Ander. 58.

Nicolaes vervolght sijn Avantagie, ende laet hem van Jacob van buyten attaquéren, soo ras hy alsoo geattaqueert werdt, soo gaet Nicolaes af in de Onder-Terti, geswindt gaet hy wederom om hoogh, ende stren-