Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/89

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 73.

Nicolaes soeckt het te hervatten, ende attaqueert sijnen Adversarium van binnen; Jacob op sijn hoede, laet sijn Punt weder om laeg sacken, snel gaet hy wederom van buyten om hoogh; maer Nicolaes caveert ras om van binnen met de Quarta te stooten; Jacob de tijdt waer-nemende, passeert geswindt met de Quarta contra Tempo van binnen: als ghy siet fig.16. op het bladt D.


Een Ander. 74.

Jacob herstelt hem wederom in Postuer, sijnen Adversarium te verwachten, de welcke oock komt, ende hem van buyten attaqueert; maer Jacob laet sijn Punt ras sacken, snel gaet hy wederom om hoogh, ende strengeert hem van binnen; Nicolaes caveert, ende licht Adversarium sijn Rapier om hoogh met de Secunda; maer Jacob de tijdt waer-nemende,