Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/93

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


was in de hooghe te paréren; geswindt heeft Jacob met de Secunda van binnen gepasseert: als ghy siet fig. 40.


Een Ander. 79.

Maer als Nicolaes niet om hoogh hadde gepareert, maer na sijn slincker-zijde toe om laeg, soo hadde Jacob ras moeten Cavéren, ende stooten met de Tertia over Adversarium sijnen rechten arm in: soo ghy siet op het bladt Q. fig. 64.


Een Ander. 80.

Jacob herstelt hem in Postuer, maer Nicolaes strengeert hem van binnen; Jacob retireert hem, ende opent sijn Lichaem van binnen: siet fig. 65. soo haest dan Nicolaes avanceert, ende meendt hem van binnen verder te strengéren; soo heeft Jacob snel gecaveert, ende heeft hem een Demi-