Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/11"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
(→‎Not proofread: Created page with "<section begin="1"/>'''De Nassausche Wapen-handelinge,''' ''van'' Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; ''Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorlu...")
 
 
Page statusPage status
-
Not proofread
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
 
<section begin="1"/>'''De Nassausche Wapen-handelinge,''' ''van'' Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; ''Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorstes'' '''Maurits van Nassau,''' Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Generael over de Vereenichde Nederlandsche Provincien, &c.<section end="1"/>
 
<section begin="1"/>'''De Nassausche Wapen-handelinge,''' ''van'' Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; ''Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorstes'' '''Maurits van Nassau,''' Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Generael over de Vereenichde Nederlandsche Provincien, &c.<section end="1"/>
  
<section begin="2"/>''Door'' '''Adam van Breen,''' Met by gevoech de Schriftelicke onderrichtinge tot dienst van alle Capitaynen ende Commandeurs nieuwelick int licht gebracht.<section end="2"/>
+
<section begin="2"/>''Door'' '''Adam van Breen,''' Met bygevoechde Schriftelicke onderrichtinge tot dienst van alle Capitaynen ende Commandeurs nieuwelick int licht gebracht.<section end="2"/>
  
<section begin="3"/>'''Gedruckt''' Anno 1618, In 's Gravenhage in Hollant, met Privilegie vande Keys. Ma<sup>t</sup>. ende den Coninck van Vranckrijek; als mede vande H. Mo. Heeren de Staten Generael der Vereenich de Nederlanden.<section end="3"/>
+
<section begin="3"/>'''Gedruckt''' Anno 1618, In 's Gravenhage in Hollant, met Privilegie vande Keys. Ma<sup>t</sup> (keyserlijcke Majesteit?). ende den Coninck van Vranckrijck; als mede vande H. Mo. (hoog mogende) Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.<section end="3"/>

Latest revision as of 18:34, 1 June 2020

This page has been proofread, but needs to be validated.


De Nassausche Wapen-handelinge, van Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorstes Maurits van Nassau, Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Generael over de Vereenichde Nederlandsche Provincien, &c.

Door Adam van Breen, Met bygevoechde Schriftelicke onderrichtinge tot dienst van alle Capitaynen ende Commandeurs nieuwelick int licht gebracht.

Gedruckt Anno 1618, In 's Gravenhage in Hollant, met Privilegie vande Keys. Mat (keyserlijcke Majesteit?). ende den Coninck van Vranckrijck; als mede vande H. Mo. (hoog mogende) Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.