Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/159

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 183.

Jacob herstelt hem wederom in de Hooge-Secunda; Nicolaes attaqueert van buyten; Jacob Caveert ras, ende maeckt hem een Finta van onderen, geswindt gaet hy wederom om hoogh, ende maeckt hem een Demi-Stoccada, na Adversarius sijn oogen toe; soo haest Nicolaes in de hooghte pareert, soo heeft Jacob snel met de Secunda onder wegh gepasseert: siet fig. 35. op het bladt H.


Een Ander. 184.

Nicolaes herstelt hem (met een uytgereckten arm) in Postuer, ende sijn Punt yetwes om hoogh; Jacob gaet van verren, ende strengeert hem van buyten, met een swackte in de andere, snel avanceert hy, ende verkort sijnen arm, ende attaqueert hem met de Secunda (soo dat hy hem seer verswackt heeft), snel passeert hy als-dan met de Secunda onder