Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/91

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


met de Bastert Secunda: gelijck ghy siet fig. 76. op het bladt T. soo haest Jacob daer na om hoogh tast, soo heeft Nicolaes geswindt onder sijnen Lemmer weg gepasseert: siet fig. 35. op het bladt H.


Een Ander. 76.

Als ghy uwen Adversarium van binnen gestrengeert hebt, ende hy onder uwen Lemmer door caveert; soo caveert te gelijck met hem, soo dat hy hem wederom sijnen Lemmer van binnen attaqueert, ende in de Cavade, soo avanceert een weynigh, soo haest hy dan weder onder u Rapier door caveert, soo neemt het Tempo waer, ende maeckt hem geswindt een halven stoot: siet fig. 76 op het bladt T. soo haest hy dan om hoogh gaet, soo stoot de Secunda onder sijnen rechten arm in, met avancéring van den rechten voet: siet fig. 66 op het bladt Q.