Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/140

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


sterck van buyten op sijn Lemmer: siet fig. 26. ende passeert geswindt met de Secunda over Adversarium sijnen rechten arm: siet fig. 71.


Volght, hoe ghy de Chyamata maken sult.


153.

Jacob (den Eersten) in Postuer zijnde, herstelt hem in een rechte Linie voor sijnen Adversarium, de welcke avanceert, ende strengeert hem van binnen, geswindt batteert hy dan met sijn rechter-voet, ende maeckt hem een CHyamata, met de Secunda, onder sijnen Lemmer, ende opent sijn selver heel ende al over sijnen rechten arm: siet fig. 25. soo haest Jacob in deselve opening in-stootet; soo heeft Nicolaes de Tijdt waer-genomen, ende heeft Contra-Tempo ingestooten, (midts Cavérende ende keerende hem in de Volta: siet fig. 50. op het bladt M.)