Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/141

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 154.

Nicolaes de Chyamata wederom alsoo makende, ende sijn selver over den rechten arm openende; ende Jacob niet in de opening stooten wilde; soo heeft Nicolaes ras wederom gecaveert, ende de Quarta van binnen in-gestooten, met avancéring van den rechten voet: siet fig. 15.


Een Ander. 155.

Nicolaes de Chyamata wederom alsoo makende, ende sijn Adversarium niet stooten wilde, soo gaet hy snel om hoogh, ende tast hem van buyten starck aen: siet fig. 26. Jacob hier op geswindt cavérende; maer Nicolaes den Tijdt waer-nemende, avanceert, ende passeert met de Quarta na het binnenste van sijn Lichaem in, met een toe-tredt van den slincker-voet: siet fig. 16. op het bladt D.