Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/108

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 100.

Jacob siende sijnen Adversarium wederom in deselve Postuer, soo dat hy hem selver wederom met de Punt tegen sijn Gevest leght, geswindt verandert hy van Postuer, ende maeckt hem een Finta van binnen met de Quarta; Nicolaes vervaert, pareert deselve Finta; Jacob sijn Les al in gedachten hebbende, passeert in het selve Tempo, met de Secunda, onder sijnen Lemmer door, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 40. op het bladt K.


Een Ander. 101.

Jacob hem eerst in Postuer stellende, leght sijn selven in de Onder-Tertia; maer Nicolaes leght hem met sijn Punt recht boven sijn Gevest, ende opent hem van binnen: siet fig. 19. maer Jacob licht sijn Lemmer op, ende stoot na de opening van binnen; maer Nicolaes de tijdt waer-