Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/109

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


nemende, stoot Contra-Quarta met hem na sijn binnenste Lichaem toe: siet op het bladt C. fig. 10.


Een Ander. 102.

Nicolaes in een rechte linie voor sijnen Adversarium leggende; Jacob leght hem met sijn Punt, onder de sterkte, tegen Adversarium sijn Gevest: siet fig. 72. geswindt gaet hy onder door, ende maeckt hem een Finta buyten; Nicolaes meenende dat hy stooten wilde, pareert na de slincker-zijde; maer Jacob caveert ras wederom onder sijn Rapier door, ende stoot met de Quarta van binnen, met een toe-tredt van den rechten voet: siet fig. 10 op het bladt C.


Een Ander. 103.

Nicolaes stelt hem wederom in Postuer, doch in de Tertia, ende laet sijn Punt yetwes om hoogh sien; maer Jacob leght hem wederom met