Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/137

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 148.

Jacob stelt hem in een rechte linie, ende opent hem selven van binnen; Nicolaes strengeert hem van binnen met de Bastert Tertia, (ende midts hy strengeert) soo heeft Jacob gecaveert, ende den Halven stoot over den rechten arm gemaeckt: siet fig. 80. (ende midts dat geschiedt) soo heeft Jacob van onderen door gepaseert; maer Jacob het Tempo waer-nemende, pareert deselve Passade met de slincker-handt, ende stoot Contra-Tempo, met de Secunda, na het bovenste van sijn Lichaem toe, met avancéring van den rechten voet: siet fig. 88.


Een Ander. 149.

Nicolaes practizérende, attaqueert sijnen Adversarium wederom (als boven), maer hy vertoeft niet, caveert ras, ende gaet met sijn Lemmer van buyten Adversarius sijn Rapier, doch alsoo dat hy hem van