Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/142

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Een Ander. 156.

Maer soo Jacob niet gecaveert hadde, (nadien het bovenste voor-gegaen is) soo hadde Nicolaes snel met de Secunda over den rechten-arm in gepaseert, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 71.


Een Ander. 157.

Jacob sijnen Adversarium siende in Postuer leggen, avanceert van buyten op hem in, ende strengeert hem geswindt, ende maeckt hem een Chyamata, ende opent hem over den rechten arm: siet fig. 47. Nicolaes stoot geswindt in de opening; maer Jacob pareert den selven stoot in de hooghte, ende passeert met de Secunda van buyten onder sijnen Lemmer in, met avancéring van den slincker-voet: siet fig. 35.