Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/163

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Volght nu, soo u Contra-Parthije in de Hooge-Secunda leyde, hoe ghy u selver daer tegen dragen sult.


189.

Jacob herstelt hem in de Hooge-Secunda; Nicolaes attaqueert hem van binnen; Jacob geattaqueert zijnde, Retireert, ende Caveert; maer Nicolaes Concaveert, ende Avanceert met hem, ende strengeert hem (als vooren); Jacob Caveert wederom; Nicolaes avanceert met beyde sijn voeten, ende attaqueert hem van buyten, ende Gradueert hem sijn Rapier na de rechter-zijde wegh, snel passeert hy als-dan voort met de Secunda over den rechten-arm: siet fig. 71. op het bladt R.


Een Ander. 190.

Nicolaes strengeert sijnen Adversarium wederom (als boven; Jacob Caveert hier op; Nicolaes Caveert mede, ende attaqueert hem wederom