Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/174

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Jacob de opening siende, avanceert, ende stoot met de Tertia over Adversarium sijnen rechten arm; maer Nicolaes het Tempo waer-nemende, Rumpeert hem sijn Lemmer na sijn slincker-zijde wegh, ende avanceert met de slincker-voet, ende tast hem na sijn Gevest, ende Des-armeert hem alsoo: gelijck ghy siet fig. 134. op het bladt Kk. de eerste bewegingen; ende fig. 38 op het bladt I. de tweede beweginge.


Een Ander. 209.

Nicolaes herstelt hem wederom (als boven), ende opent hem heel ende al over sijn rechten-arm; Jacob leght hem in de Secunda, ende siende dat Nicolaes niet werckt, maer stil staet, avanceert snel, ende stoot met de Secunda in de opening; Nicolaes op dien stoot geloert hebbende, heeft het Tempo waer-genomen, ende de Stoot gerumpeert na de slincker-zijde wegh, ende heeft hem alsoo Des-armeert: siet fig. 136. de eerste beweginge, ende op het bladt I fig.38. de tweede beweginge.