Wiktenauer logo.png

Page:Bruchius Grondige beschryvinge van de edele ende ridderlijcke scherm- ofte wapen-konste.pdf/168

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


hem van binnen onder sijn Gevest, ende opent hem onder den rechten-arm; Jacob avanceert, ende stoot in deselve opening met de Tertia; maer Nicolaes caveert snel op den stoot, ende Volteert geswindt de Quarta: siet op het bladt M.


Een Ander. 198.

Nicolaes herstelt hem ten eersten, ende keert zijn handt mede in de Hooge-Secunda; Jacob dringht sijn Lichaem in malkanderen, ende leght hem met sijn Punt onder sijn Lemmer in de Quarta; Nicolaes blijft stil leggen; maer Jacob werpt snel de Quarta buyten over sijnen rechten-arm. Want hy heeft sijn handt hoogh geworpen, ende is met de Punt laegh neder gesackt, anders waer het hem swaer om doen geweest.


Een Ander. 199.

Nicolaes hem wederom herstellende (als boven); ende Jacob hem